Tổng giám đốc EVN nói về khoản lỗ hơn 31.000 tỷ đồng

by Admin

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, cứ mỗi kWh điện bán ra, tập đoàn lỗ 180 đồng do giá nhiên liệu (than, dầu, khí) trên thế giới tăng cao. Để đảm bảo vận hành, EVN đề xuất áp dụng cơ chế thị trường về giá điện như xăng, dầu.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, cứ mỗi kWh điện bán ra, tập đoàn lỗ 180 đồng do giá nhiên liệu (than, dầu, khí) trên thế giới tăng cao. Để đảm bảo vận hành, EVN đề xuất áp dụng cơ chế thị trường về giá điện như xăng, dầu.

Ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN – giải thích về việc năm 2022 lỗ 31.000 tỷ đồng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN). ). ) mới xảy ra.

Theo ông Nhân, năm 2022 là năm rất khó khăn đối với EVN và các đơn vị thành viên. Doanh thu toàn tập đoàn năm 2022 ước đạt 460,73 nghìn tỷ đồng, tăng 4,31% so với năm 2021 và vượt kế hoạch năm. Doanh thu Công ty mẹ EVN ước đạt 385,3 nghìn tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch và tăng 11,28% so với năm 2021. Giá trị nộp ngân sách toàn tập đoàn năm 2022 ước đạt 22.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do giá nhiên liệu (than, dầu, khí) trên thế giới biến động, chi phí mua điện của EVN tăng rất cao, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, ước tính lỗ 31.360 tỷ đồng. Công ty mẹ EVN bị lỗ do nguyên nhân khách quan chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc tăng giá đầu vào của chi phí nhiên liệu, đồng thời EVN trích lập dự phòng lỗ của các công ty con. EVN đã báo cáo Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ ngành phương án điều chỉnh giá điện năm 2022 để có thể cân đối tài chính của EVN trong những năm tới.

“Chúng tôi đạt mục tiêu về sản lượng, doanh thu nhưng kết quả kinh doanh vẫn thua lỗ. Hiện giá than nhập khẩu đã tăng gấp 6 lần so với đầu năm 2021 và tăng gấp 3 lần so với đầu năm 2022. Mức tăng này khiến chi phí của EVN đội lên 47.000 tỷ đồng vào năm 2022. Giá khí kéo theo giá dầu tăng . 5.500 tỷ đồng. Hiện mỗi kWh điện bán cho EVN lỗ 180 đồng”, ông Trần Đình Nhân nói.

Trước thực tế trên, EVN kiến nghị Ủy ban chính thức khẳng định việc EVN thua lỗ là do nguyên nhân khách quan. Năm 2023, nếu không điều chỉnh giá bán lẻ điện, EVN sẽ tiếp tục lỗ.

Để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và các năm tiếp theo, EVN đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm áp dụng Hệ thống Quản lý vốn Nhà nước. điều tiết thị trường điện lực, kịp thời điều chỉnh giá điện khi các yếu tố đầu vào thay đổi. EVN đề nghị Ủy ban chỉ đạo Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tăng cường khai thác than trong nước để cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện. Ủy ban có giải pháp giảm giá bán than cho sản xuất điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai Quyết định số 1479 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch huy động nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty tham gia các hoạt động, dự án đóng góp cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. kinh tế – xã hội, EVN đề xuất áp dụng cơ chế thị trường đối với giá điện như xăng, dầu.

 

Tin tức liên quan