Trang chủKinh doanhTổng giám đốc EVN nói về khoản lỗ hơn 31.000 tỷ đồng