Trang chủKinh doanhCông ty Trí Việt ”bơm tiền” cho Chủ tịch Louis Holdings ”thổi giá” cổ phiếu thế nào?