Từ 2023, giao dịch nhà đất khi bỏ sổ hộ khẩu giấy tờ cần làm gì?

by Admin
Từ năm 2023, muốn giao dịch nhà đất cần làm gì khi bỏ sổ hộ khẩu giấy? - 1

Từ ngày 01/01/2023 sổ hộ khẩu bằng giấy chính thức bị bỏ, vì vậy muốn công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi mua bán nhà đất cần biết một số thông tin mới.

Từ ngày 01/01/2023 sổ hộ khẩu bằng giấy chính thức bị bỏ, vì vậy muốn công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi mua bán nhà đất cần biết một số thông tin mới.

Từ năm 2023, muốn giao dịch nhà đất cần làm gì khi bỏ sổ hộ khẩu giấy? - 1

 

Đánh giá post

Tin tức liên quan