Trang chủChứng khoánGiá thép tăng mạnh trở lại, tồn kho thép sôi động trở lại