Trang chủ Tiêu điểm Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, CenLand bị phạt 185 triệu đồng

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, CenLand bị phạt 185 triệu đồng

Tác giả Auto Post

Cụ thể, ngày 18/8/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 607/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP bất động sản Thế Kỷ (Cen Land). Phạt tiền tổng cộng 185 triệu đồng.

Cen Land bị phạt vì hai nguyên nhân chính liên quan đến việc công bố thông tin và cấp các khoản vay. 

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, CenLand bị phạt 185 triệu đồng - 1

Cen Land vừa bị phạt hành chính vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. 

Thứ nhất, doanh nghiệp đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. 

Theo đó, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê số lượng các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT); Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không có nội dung về Ủy ban kiểm toán, thông tin về Kế toán trưởng và Ban điều hành).

Thứ hai, UBCKNN kết luận doanh nghiệp này đã vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. 

Cụ thể, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Trong năm 2020, 2021, Công ty đã thực hiện cấp các khoản vay cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Minh Hồi – Thành viên HĐQT của Công ty, Công ty TNHH Quản lý đối tác liên kết Cen, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Quỳnh Mai – Phó Tổng Giám đốc của Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Trung Vũ – Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Vương Văn Tường – Thành viên HĐQT của Công ty, bà Nguyễn Thị Thanh – Phó Tổng Giám đốc của Công ty khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Công ty cấp khoản vay cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan đến cổ đông Công ty (CTCP Tập đoàn Thế Kỷ).

Công Hiếu

Nguồn tin: VTC.VN

Đánh giá post

You may also like

Để lại một bình luận