Trang chủ Tiêu điểm Ủy ban chứng khoán xử phạt Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Ủy ban chứng khoán xử phạt Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Tác giả Auto Post


CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 27/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã: RAL), với tổng số tiền 165 triệu đồng, cụ thể như sau:

Phạt tiền 150 triệu đồng đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đồng thời, phạt tiền 15 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi.

Các vi phạm hành chính của RAL được UBCKNN nêu cụ thể như sau: 

– Không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập.

Hiện số lượng thành viên HĐQT của công ty có 4 thành viên, trong đó: ông Nguyễn Đoàn Kết là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; ông Nguyễn Đoàn Thăng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Trần Trung Tưởng là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; bà Lê Thị Kim Yến là Thành viên HĐQT sở hữu 1,7 triệu cổ phần (tương ứng 14,41% vốn điều lệ).

UBCKNN cho biết số lượng này không đáp ứng điều kiện thành viên độc lập HĐQT và không đủ số lượng theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ công ty.

Ngoài ra, RAL cũng không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Do đó, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với RAL. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2022.Nguồn tin: Vietnambiz.vn

Đánh giá post

You may also like

Để lại một bình luận