Trang chủ Tiêu điểm UBCKNN phạt Hoàng Anh Gia Lai 3 tỷ đồng, đình chỉ giao dịch chứng khoán 5 tháng

UBCKNN phạt Hoàng Anh Gia Lai 3 tỷ đồng, đình chỉ giao dịch chứng khoán 5 tháng

Tác giả Auto Post

Theo quyết định, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, (15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị phạt 3 tỷ đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai, tổ chức liên quan đến ông Đoàn Nguyên Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh gia Lai (mã chứng khoán: HNG) dùng cổ phiếu HNG bảo đảm cho khoản trái phiếu của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên tại tổ chức tín dụng.

Do có khoản nợ lãi quá hạn đối với khoản trái phiếu này, tổ chức tín dụng đã bán 20.000.000 cổ phiếu HNG (tương ứng 200 tỷ đồng mệnh giá) vào ngày 7/1/2022 và bán 5.400.000 cổ phiếu HNG (tương ứng 54 tỷ đồng mệnh giá) vào ngày 10/1/2022 trên tài khoản chứng khoán của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai để thu hồi nợ. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đối với giao dịch nêu trên.

Ngoài bị phạt hành chính, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai còn phải nhận hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng, kể từ ngày 17/5.

Nguồn tin: VTC.VN

Đánh giá post

You may also like

Để lại một bình luận