Trang chủ Bất động sản Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Bảo Lộc, Bảo Lâm báo cáo 15 nội dung liên quan nạn xẻ đồi

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Bảo Lộc, Bảo Lâm báo cáo 15 nội dung liên quan nạn xẻ đồi

Tác giả admin

Ngày 7/12, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn hoả tốc số 8910/UBND-ĐC gửi UBND TP Bảo Lộc và UBND huyện Bảo Lâm, yêu cầu tổng hợp, báo cáo nội dung liên quan đến việc hiến đất làm đường, tách thửa trên địa bàn.

Theo đó, để có đầy đủ thông tin phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nội dung liên quan đến hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn TP Bảo Bộc và huyện Bảo Lâm, UBND tỉnh giao UBND TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm khẩn trương tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến việc hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn quản lý từ thời điểm năm 2018 đến nay.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Bảo Lộc, Bảo Lâm báo cáo 15 nội dung liên quan nạn xẻ đồi - 1

Văn bản hoả tốc của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, có 15 nội dung được UBND tỉnh Lâm Đồng ghi rõ, yêu cầu UBND TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm báo cáo UBND tỉnh trước 11h ngày 8/12/2021, cụ thể:

Chủ sử dụng đất tách thửa; Địa chỉ thửa đất/khu đất tách thửa; Diện tích thửa đất/khu đất đề nghị tách thửa; Diện tích đất hiến/trả lại làm đường giao thông mới (trường hợp hình thành đường giao thông mới); Diện tích, chiều rộng, dài của đường hiện trạng giáp thửa đất/khu đất đề nghị tách thửa (nếu có); Số thửa đất mới sau khi tách thửa (số đã cấp hoặc chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); Diện tích tối thiểu, tối đa của thửa đất mới tách; Quy hoạch sử dụng đất; Thời điểm giải quyết đề nghị tách thửa; Cơ quan cho phép tách thửa, hiến đất làm đường;

Hiện trạng sử dụng đất của thửa đất sau khi tách thửa (đã xây dựng nhà, công trình; chưa xây dựng,…); Hiện trạng sử dụng đất của đường giao thông mới; Đã hoặc chưa hoàn thành việc đầu tư hạ tầng dùng chung; Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; Các nội dung khác có liên quan.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Bảo Lộc, Bảo Lâm báo cáo 15 nội dung liên quan nạn xẻ đồi - 2

Những quả đồi ở Lâm Đồng bị cạo trọc màu xanh để phân lô, tách thửa. (Ảnh: Thy Huệ)

Cũng trong ngày 7/12, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 8885/UBND-ĐC gửi Thanh tra Bộ Xây dựng, báo cáo một số nội dung liên quan đến việc chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT (thành lập ngày 1/4/2021 của Bộ T&MT) đã tổ chức kiểm tra một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, việc chấp hành pháp luật về đất đai của một số tố chức, cá nhân tại tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, có nội dung phân lô, tách thửa đất tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Hiện Đoàn kiểm tra đang hoàn chỉnh báo cáo kiểm tra để báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Sau khi Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT có báo cáo kết quả kiểm tra và Bộ TN&MT có kết luận, chỉ đạo, UBND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo các nội dung theo đề nghị của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Nguồn tin: VTC.VN

Đánh giá post

You may also like

Để lại một bình luận