Tập đoàn Việt Nam được thế giới biết đến, giá trị thương hiệu "khủng"

by Admin

Nhóm này đã có những bước tiến dài trong những năm qua.

Nhóm này đã có những bước tiến dài trong những năm qua.

đầu tiênỞ Đông Nam Á, tập đoàn nào trong lĩnh vực viễn thông của Việt Nam đứng đầu về giá trị thương hiệu?

 

Tin tức liên quan