Trang chủ Đầu tư Ông Nguyễn Danh Huy làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ông Nguyễn Danh Huy làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Tác giả Auto Post

Ông Nguyễn Danh Huy làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - 1

Ông Nguyễn Danh Huy vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Danh Huy sinh năm 1974 tại tỉnh Quảng Bình.

Ông Huy từng có nhiều năm công tác trong ngành giao thông. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng, ông giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải; Vụ trưởng Vụ Đối tác công – tư, Bộ Giao thông Vận tải; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải.

Như vậy, Bộ Giao thông Vận tải có 5 Thứ trưởng là ông Lê Đình Thọ, ông Lê Anh Tuấn, ông Nguyễn Duy Lâm, ông Nguyễn Xuân Sang và ông Nguyễn Danh Huy.

Phạm Duy

Nguồn tin: VTC.VN

Đánh giá post

You may also like

Để lại một bình luận