Trang chủ Tiêu điểm Ông Nguyễn Chí Thành giữ chức Chủ tịch SCIC

Ông Nguyễn Chí Thành giữ chức Chủ tịch SCIC

Tác giả Auto Post

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Chí Thành giữ chức Chủ tịch SCIC - 1

Ông Nguyễn Chí Thành, tân Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC.

Ông Nguyễn Chí Thành sinh năm 1972, là Thạc sĩ Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản, cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Nguyễn Chí Thành từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối.

Ông Thành bắt đầu làm việc tại SCIC với vai trò Phó ban Chiến lược năm 2006 và được bổ nhiệm là trưởng ban này hai năm sau đó. Từ năm 2010, ông lần lượt giữ các chức vụ Trưởng ban Quản lý rủi ro, Giám đốc chi nhánh phía Nam của SCIC, Trưởng ban Quản lý vốn đầu tư 3.

Năm 2015, ông được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc của SCIC, Phó tổng giám đốc phụ trách SCIC từ ngày 1/9/2017.

Ngày 8/5/2019, ông làm Tổng giám đốc và Thành viên Hội đồng thành viên SCIC.

Nguồn tin: VTC.VN

Đánh giá post

You may also like

Để lại một bình luận