Trang chủ Tiêu điểm [Infographic] Cục diện tại FLC trước ngày đại hội cổ đông bất thường lần 2

[Infographic] Cục diện tại FLC trước ngày đại hội cổ đông bất thường lần 2

Tác giả Auto Post


Sau khi đại hội lần đầu không thành công, đại hội cổ đông bất thường lần 2 của Tập đoàn FLC sẽ diễn ra vào sáng 2/7 tới đây. Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư, nhất là khi cổ phiếu FLC vừa có chuỗi 8 phiên tăng liên tục, bao gồm 6 phiên kịch trần.

Ngày 10/6 năm nay, Tập đoàn FLC đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường để bầu bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Tuy nhiên, đại hội không thể được tiến hành do các cổ đông có mặt chỉ đại diện cho 33,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn mức tối thiểu 50% theo quy định của pháp luật.

Ngày 2/7 sắp tới, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2. Tỷ lệ cổ phần tham dự tối thiểu chỉ cần đạt 33% là đại hội sẽ đủ điều kiện tiến hành. Dưới đây là tình hình tại Tập đoàn FLC trước ngày diễn ra đại hội bất thường lần 2:

 Nguồn tin: Vietnambiz.vn

Đánh giá post

You may also like

Để lại một bình luận