Trang chủ Bất động sản Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch đô thị

Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch đô thị

Tác giả admin

Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập, tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu bộ, ngành và các tỉnh, thành ủy liên quan trong toàn quốc (đối với các tỉnh ủy, thành ủy có thể đến cấp xã, phường tùy điều kiện).

Hội nghị sẽ bàn các vấn đề về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kết nối từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch đô thị - 1

Hôm nay sẽ diễn ra Hội nghị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Ảnh minh họa).

Mục đích của Hội nghị là yêu cầu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến các ban, bộ, ngành liên quan ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thông qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 “Về quy hoạch, xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; để đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới đáp ứng yêu cầu phát triển không gian, dân cư và kinh tế đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 45- HD/BTGTW về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện  Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị.

Nguồn tin: VTC.VN

Đánh giá post

You may also like

Để lại một bình luận